คาราวานไทยประกันชีวิตชวนคุณเต้น
อัปเดต 2024-06-10 10:29:12    334

ไทยประกันชีวิต ชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้นลงบน TikTok "คาราวานไทยประกันชีวิตชวนเต้น" ในโครงการ "คาราวานไทยประกันชีวิต" ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม บุคคลทั่วไป หรือฝ่ายขายของบริษัทฯ
ระยะเวลาแคมเปญ 18 เมษายน - 2 ธันวาคม 2567
กติกาการประกวด
1. อัปโหลดคลิปการเต้นประกอบเพลง ‘เอาเปล่า VER.ไทยประกันชีวิต’ ลงในช่องทาง TikTok ของตนเอง พร้อมใส่ Hashtag #คาราวานไทยประกันชีวิต2567 และเปิดการมองเห็นเป็นสาธารณะ
2. คลิปที่ส่งร่วมกิจกรรมต้องเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์ในภายหลัง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นคลิปที่ส่งร่วมกิจกรรมไม่มีการจำกัดความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องไม่มีเนื้อหาที่ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทางเพศ
3. ระยะเวลาร่วมสนุก 18 เมษายน - 2 ธันวาคม 2567
4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ทาง https://goodwealthandhealthtogether.com/
หลักเกณฑ์การตัดสิน 1. การตัดสินจะพิจารณาจากจำนวนยอดถูกใจมากที่สุดของคลิปที่อัปโหลดบน TikTok เท่านั้น
2. หากคลิปดังกล่าวมีจำนวนยอดถูกใจเท่ากัน จะพิจารณาจากยอดรับชมมากที่สุดผ่าน account ของ Admin เท่านั้น
3. คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับของรางวัล
1. ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับของรางวัล เฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาอย่างครบถ้วน
2. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ทำการรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดทีม Admin จะส่งข้อความทาง Inbox ส่วนตัว หากไม่ตอบภายในระยะเวลา 3 วัน ของรางวัลจะตกเป็นของผู้ชนะในลำดับถัดไปทันที
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม
• ในการรับของรางวัล หากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีแล้ว จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• บมจ. ไทยประกันชีวิต จะไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลผิดพลาด ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง หากท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด บมจ.ไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแจกของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ บมจ. ไทยประกันชีวิต กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
• บมจ. ไทยประกันชีวิต สามารถนำคลิปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
• บมจ. ไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม 3CX 00798 (มะนาว-ส่วนกิจกรรมการตลาด)

@caravantli ไทยประกันชีวิต ชวนเต้นชิงรางวัลเงินสด 5,000 บาท สามารถดูท่าเต้นได้จากเสียงต้นฉบับ พร้อมติด #คาราวานไทยประกันชีวิต2567 ♬ เสียงต้นฉบับ - คาราวานไทยประกันชีวิต

บทความล่าสุด
Wealth and Health ลุ้นโชคทุกไตรมาส

คาราวานไทยประกันชีวิตชวนคุณเต้น