กิจกรรม "Wealth and Health ลุ้นโชคทุกไตรมาส"

สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันฉบับใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 30,000 บาท ทุกไตรมาส เพียงกรอก ชื่อ-สกุล และเบอร์โทร เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์

 1. โชคต่อที่ 1 บัตรกำนัลเซ็นทรัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (จับรางวัลทุกไตรมาส)
 2. โชคต่อที่ 2 บัตรกำนัลเซ็นทรัล 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล (จับรางวัล 14 ก.พ. 2568)
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. กรอกแบบสอบถาม Wealth and Health บนเว็บไซต์ www.goodwealthandhealthtogether.com
 2. ซื้อประกันฉบับใหม่ ตามแบบประกันที่กำหนด
 3. เบี้ยประกันภัยทุกๆ 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค จำกัดสูงสุด 15 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์
 4. ลูกค้าจะต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งาน TLI APP แล้วเท่านั้น
 5. สงวนสิทธิ์พนักงาน และฝ่ายขายของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ
 6. ระยะเวลาแคมเปญ 1 เม.ย. 2567 – 31 ธ.ค. 2567
 7. กรมธรรม์ที่ร่วมรายการต้องมีผลบังคับ ณ วันจับรางวัล
การจับรางวัล
 1. ครั้งที่ 1 เริ่มวันที่ 1 เม.ย. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 จับรางวัลวันที่ 14 ส.ค. 2567
 2. ครั้งที่ 2 เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 จับรางวัลวันที่ 19 พ.ย. 2567
 3. ครั้งที่ 3 เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 จับรางวัลวันที่ 14 ก.พ. 2567
 4. ครั้งที่ 4 เริ่มวันที่ 1 เม.ย. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 จับรางวัลวันที่ 14 ก.พ. 2568
หมายเหตุ

ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป แต่จะรวมจับ ครั้งใหญ่ในครั้งที่ 4 วันที่ 14 ก.พ. 2568

เงื่อนไขการจับรางวัล
 1. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนทั้งหมด นำมาใส่ภาชนะเดียวกันมองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณงาน คลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันโยนขึ้นบนอากาศ แล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานรับทราบโดยทั่วกัน
 2. ในการลุ้นรางวัลหาผู้โชคดี หากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายการซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป กรมธรรม์ที่ร่วมรายการต้องมีผลบังคับ ณ วันจับรางวัล
  • แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
  • 2.1 สัญญาหลัก
   • -มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 15/10 (มีเงินปันผล) (EN48)
   • -มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 30/15 (มีเงินปันผล) (EN52)
   • -มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 20/10 (มีเงินปันผล) (EN54)
   • -มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5 (มีเงินปันผล) (EN55)
   • -มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6 (มีเงินปันผล) (EN56)
   • -มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 25/20 (1) (มีเงินปันผล) (EN57)
   • -มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 30/25 (1) (มีเงินปันผล) (EN58)
   • -ไทยไลฟ์ฟิต 80/80 (LT01)
   • -Legacy fit 99/5 (W001)
   • -Legacy fit 99/10 (W002)
   • -Legacy fit 99/15 (W003)
   • -มันนี่ ฟิต รีไทร์ (G) (บำนาญแบบลดหย่อนได้) (AW04, AW05, AW06, AW07)
   • -Health Fit Senior CI Income (TE15)
   • -ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWB) คำนวณสิทธิ์เฉพาะเบี้ยประกันภัยหลัก
   • -ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์) (UA02) คำนวณเฉพาะเบี้ยประกันภัยหลัก
  • 2.2 สัญญาเพิ่มเติม ทุกแบบ ยกเว้น คบ., ฉพ., สพ.80 (อายุ 0-5 ปี) และ ตสพ.80 (อายุ 0-5 ปี)
 3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดี แล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 4. การจับรางวัลหาผู้โชคดี บริษัทฯ จะกระทำต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสื่อมวลชน ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญมาเป็นกรรมการสักขีพยานต่อไป
 5. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมแคมเปญต้องชำระเบี้ยประกันภัยรายปีเท่านั้น และจะนำเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองปีแรกมาคำนวณสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญ เคสที่ถูกปฏิเสธการรับประกัน, ยกเลิกใบคำขอ, บอกล้างสัญญา, ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ์ Free Look กรมธรรม์รวมถึงกรมธรรม์ที่ บริษัทฯ อนุมัติรับประกัน แต่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมแคมเปญ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ
 6. เคสที่นำส่งต้องนำส่งผ่านระบบ E-App เท่านั้น
 7. กรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ ณ วันที่ประกาศรางวัล
 8. ผู้เอาประกันภัยต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นไทยประกันชีวิต แล้วเท่านั้น
 9. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ทราบทันทีที่ทำการจับรางวัล ต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสิน, สักขีพยาน และจะประกาศให้ทราบทางโทรศัพท์ และผ่านทาง https://goodwealthandhealthtogether.com ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567, ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567, ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 11. บริษัทจะจับรายชื่อผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองไว้ สำหรับกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลและ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัล เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกา หรือเงื่อนไขที่กำหนด
 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 14. การจัดรายการ เข้าร่วมสนุกชิงรางวัลในครั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำวิธีการที่ขออนุญาตต่อทางราชการ นำไปรวมกับการจัดรายการชิงโชคอื่นๆ

ไม่รับทราบ รับทราบ